Nedostatkem testosteronu trpí čím dál více mužů

Syndrom nedostatku testosteronu neboli mužský „přechod“ je v mnohém podobný ženskému klimakteriu. K jeho nástupu dochází zpravidla mezi 45. a 60. rokem věku, kdy hladina tohoto hormonu může klesnout až o 70 %. Stále častěji však jeho nedostatkem trpí i mladší muži. Kromě přirozeného procesu stárnutí má na výši hladiny testosteronu v krvi vliv také řada externích faktorů, například stres nebo špatná strava. Právě zdravá životospráva je tak základní cestou, jak mohou muži množství tohoto hormonu pozitivně ovlivnit a snížit tím související zdravotní rizika, mezi která vedle pocitu únavy, ztráty síly či sklonům k přibírání v oblasti břicha patří i závažná onemocnění jako cukrovka či onemocnění srdce.

Křídla Proč testosteron z těla mizí?

Křídla Jak se projevuje nedostatek testosteronu

Křídla Úbytek testosteronu není vhodné podceňovat

Křídla Nejpřirozenější léčbou i prevencí je zdravý životní styl

Křídla Jak otestovat hladinu testosteronu v těle?

 

testosteron-muz-synlab

Testosteron je nejdůležitějším mužským pohlavním hormonem, který je ze dvou třetin produkován v tkáni varlat a z jedné třetiny nadledvinkami. Svou roli začíná zastávat ještě před narozením v průběhu embryonálního období, kdy určuje vývoj základních mužských vlastností a znaků. Působení testosteronu je nejviditelnější v pubertě, kdy jeho hladina rapidně stoupá. Na mužském těle se začíná objevovat ochlupení, mění se hlas apod. Při nadměrné hladině způsobuje nepříjemné akné. V průběhu života má dále na svědomí produkci spermií, ovlivňuje tvorbu červených krvinek a bílkovin, podporuje růst svalů a kostí a působí na mužské pohlavní chování.

Proč testosteron z těla mizí?

Hladina testosteronu se u mužů s věkem postupně mění. Jedná se o přirozený proces a je tedy zcela normální, že v pubertě jeho hladina roste, kdežto po třicátém roku života postupně klesá. Úbytek testosteronu je u každého individuální a je zapříčiněn hned několika vlivy. „Kromě přirozeného poklesu v důsledku stárnutí mohou muži o testosteron přicházet například následkem úrazu či zánětu varlat nebo proděláním některého virového onemocnění, jakým jsou třeba příušnice. Velmi neblahý vliv na jeho tvorbu má však i obezita nebo nadměrné užívání alkoholu a drog,“ upřesňuje důvody úbytku hormonu MUDr. Marek Antoš z laboratoří SYNLAB.

Jak se projevuje nedostatek testosteronu?

Mužský „přechod“ většinou provází snížení libida, pokles erektility nebo úbytek svalové hmoty spojený se svalovou slabostí. Dalšími známkami mohou být bolesti zad nebo snadná lomivost kostí, které jsou projevem úbytku kostní tkáně (osteoporóza). Mezi symptomy patří také centrální ukládání tuku (nejčastěji v oblasti břicha), návaly horka, deprese či zhoršení paměti a soustředění.

Některé příznaky syndromu nedostatku testosteronu jsou velmi variabilní, jelikož jsou spojeny s přirozeným procesem stárnutí a subjektivním názorem na vyznávání mužské síly. „Muži se obecně velmi liší jak množstvím svalové hmoty, tak i prožíváním své mužské povahy. Jsou muži, kteří o sílu mají zájem, a ti, kteří ho nemají. Někteří pokles své fyzické síly a výkonnosti prožívají velmi citlivě a jiní si těchto jevů ani nevšimnou. Vzhledem k tomuto faktu se tak příznaky syndromu těžce popisují,“ popisuje MUDr. Marek Antoš.

Úbytek testosteronu není vhodné podceňovat

Kromě zmíněných příznaků, které mají vliv zejména na celkový životní elán a psychickou pohodu jednotlivce, může úbytek mužského hormonu způsobit i vážné zdravotní komplikace. Mezi ně patří například zvýšené riziko vzniku cukrovky, vysoký krevní tlak, riziko vzniku srdečních onemocněních nebo snížení funkčnosti části mezimozku, která má na starosti koordinaci jednotlivých vnitřních orgánů a procesů mezi nimi. V případě zaznamenání některých z výše zmíněných příznaků je tedy namístě vyhledat lékaře, který na základě krevního testu zjistí příčinu a závažnost komplikací.

Nejpřirozenější léčbou i prevencí je zdravý životní styl

Ztráta síly spojená s nedostatkem testosteronu je velmi nepříjemná, zvlášť pro muže, kteří si na ní zakládají. V současnosti existuje mnoho možností náhradní hormonální léčby, kdy se do těla dodávají uměle syntetizované hormony. Jejich nasazení je však vždy dobré pečlivě uvážit a zkonzultovat s odborníkem, neboť s sebou může přinášet i vedlejší negativní zdravotní efekty. „Pro předejití předčasného úbytku mužského hormonu je především dobré dbát na zdravé složení potravy a dostatečnou tělesnou aktivitu. Pokud do těla přidáváte látky, které tam nepatří, včetně syntetických hormonů, vždy silně měníte přirozeně probíhající procesy tělesné samoregulace,“ dodává MUDr. Marek Antoš.

Jak otestovat hladinu testosteronu v těle?

Množství testosteronu lze jednoduše zjistit pomocí rozboru vzorku krve. Výsledky na základě této metody jsou většinou známé do druhého pracovního dne. Na vyšetření vás může objednat váš ošetřující lékař, nebo se můžete nechat otestovat i sami.