Antikoncepce ohrožuje skrytou genetickou mutací

Při užívání některých druhů antikoncepce je dobré vědět, jaká mohou přinést rizika, na která je třeba myslet nejlépe už před jejich nasazením. Jedním z těch opravdu nebezpečných je zvýšený sklon ke srážení krve. V případě, že je žena nositelkou dědičné trombofilní mutace a neví o tom, riskuje užíváním hormonální antikoncepce vznik krevní sraženiny v cévách a tím i plicní embolii, srdeční selhání nebo mozkovou mrtvici.

Křídla Co jsou trombofilní mutace?

Křídla Dva základní druhy antikoncepce

Křídla Zvýšený sklon ke srážení krve

Křídla Anamnéza rodiny a laboratorní vyšetření

trombofilni-mutace-leiden-test-synlab

Co jsou trombofilní mutace?

Trombofilní mutace jsou dědičné a existuje jich několik druhů. Nejčastější jsou mutace genů pro koagulační faktory V (Leidenská mutace – F5 Leiden) a II (F2 Prothrombin), které ovlivňují funkci procesu srážení krve. Změny, které mutace v organismu způsobí, pak mají za následek vyšší riziko vzniku krevní sraženiny. Ženy s vrozenou trombofilní mutací, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepci, představují velmi rizikovou skupinu pro rozvoj komplikací spojených s tromboembolickou nemocí (TEN). Trombofilie nemá žádné specifické příznaky a není-li genová mutace včas odhalena, může být žena ohrožena vznikem TEN, a to i později v těhotenství.

Dva základní druhy antikoncepce

Antikoncepce se dělí do dvou základních skupin:

  • Hormonální (pilulky, náplasti, injekce, podkožní implantáty nebo hormonální nitroděložní tělíska), které je založeno na principu zvýšení hladin pohlavních hormonů v organismu ženy a tím ovlivňuje zrání a uvolnění vajíčka, aby nedošlo k ovulaci.
  • Nehormonální (kondomy, pesary a nehormonální nitroděložní tělíska), které do organismu nezasahuje

Zvýšený sklon ke srážení krve

Nejčastěji užívaným druhem ochrany u žen je kombinovaná hormonální antikoncepce. Ta obsahuje hormony progesteron a estrogen, který má na organismus celou řadu účinků. Jedním z nich je zvýšený sklon ke srážení krve. Je-li pak žena nositelkou vrozené trombofilní mutace, užíváním těchto pilulek riskuje zdravotní komplikace, které ji mohou ohrožovat na životě:

  • rozvoj hluboké žilní trombózy,
  • plicní embolie
  • srdeční či mozkovou příhodu 

Anamnéza rodiny a laboratorní vyšetření

Pro předejití vážným zdravotním komplikacím by se žena, která chce začít užívat hormonální antikoncepci, měla ještě před jejím nasazením zajímat o to, zdali někdo v její rodině neprodělal tromboembolickou příhodu. Pokud se odhalí výskyt tohoto problému u příbuzných, je doporučeno, aby si žena před zahájením užívání antikoncepce nechala otestovat vzorek krve.

V laboratoři z krve vyšetří DNA na nejčastější trombofilní mutace. Výsledek, který je k dispozici do 12 pracovních dní, je pak ale vždy nutné konzultovat s odborníkem, a to nejlépe gynekologem. Ten poté případně určí další nutnost vyšetření.

Potvrdí-li se u ženy, která chce užívat hormonální antikoncepci, porucha srážlivosti krve, gynekolog či hematolog zváží míru rizika vzniku zdravotních komplikací a na základě něj doporučí pacientce nejvhodnější typ antikoncepce. V rizikových situacích pro rozvoj trombózy, jako je úraz, operace nebo těžká infekce, by pak měla pacientka preventivně užívat protizánětlivé a protisrážlivé léky.