Ke každé objednávce je jednorázově v košíku účtována položka Odběr krve (43 Kč), případně separace séra (19 Kč) dle typu vyšetření.

Antikoncepce ohrožuje skrytou genetickou mutací

Při užívání některých druhů antikoncepce je dobré vědět, jaká mohou přinést rizika, na která je třeba myslet nejlépe už před jejich nasazením. Jedním z těch opravdu nebezpečných je zvýšený sklon ke srážení krve. V případě, že je žena nositelkou dědičné trombofilní mutace a neví o tom, riskuje užíváním hormonální antikoncepce vznik krevní sraženiny v cévách a tím i plicní embolii, srdeční selhání nebo mozkovou mrtvici.

Návrh bez názvu (1) Co jsou trombofilní mutace?

Návrh bez názvu (1) Dva základní druhy antikoncepce

Návrh bez názvu (1) Zvýšený sklon ke srážení krve

Návrh bez názvu (1) Anamnéza rodiny a laboratorní vyšetření

trombofilni-mutace-leiden-test-synlab

Co jsou trombofilní mutace?

Trombofilní mutace jsou dědičné a existuje jich několik druhů. Nejčastější jsou mutace genů pro koagulační faktory V (Leidenská mutace – F5 Leiden) a II (F2 Prothrombin), které ovlivňují funkci procesu srážení krve. Změny, které mutace v organismu způsobí, pak mají za následek vyšší riziko vzniku krevní sraženiny. Ženy s vrozenou trombofilní mutací, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepci, představují velmi rizikovou skupinu pro rozvoj komplikací spojených s tromboembolickou nemocí (TEN). Trombofilie nemá žádné specifické příznaky a není-li genová mutace včas odhalena, může být žena ohrožena vznikem TEN, a to i později v těhotenství.

Dva základní druhy antikoncepce

Antikoncepce se dělí do dvou základních skupin:

  • Hormonální (pilulky, náplasti, injekce, podkožní implantáty nebo hormonální nitroděložní tělíska), které je založeno na principu zvýšení hladin pohlavních hormonů v organismu ženy a tím ovlivňuje zrání a uvolnění vajíčka, aby nedošlo k ovulaci.
  • Nehormonální (kondomy, pesary a nehormonální nitroděložní tělíska), které do organismu nezasahuje

Zvýšený sklon ke srážení krve

Nejčastěji užívaným druhem ochrany u žen je kombinovaná hormonální antikoncepce. Ta obsahuje hormony progesteron a estrogen, který má na organismus celou řadu účinků. Jedním z nich je zvýšený sklon ke srážení krve. Je-li pak žena nositelkou vrozené trombofilní mutace, užíváním těchto pilulek riskuje zdravotní komplikace, které ji mohou ohrožovat na životě:

  • rozvoj hluboké žilní trombózy,
  • plicní embolie
  • srdeční či mozkovou příhodu 

Anamnéza rodiny a laboratorní vyšetření

Pro předejití vážným zdravotním komplikacím by se žena, která chce začít užívat hormonální antikoncepci, měla ještě před jejím nasazením zajímat o to, zdali někdo v její rodině neprodělal tromboembolickou příhodu. Pokud se odhalí výskyt tohoto problému u příbuzných, je doporučeno, aby si žena před zahájením užívání antikoncepce nechala otestovat vzorek krve.

V laboratoři z krve vyšetří DNA na nejčastější trombofilní mutace. Výsledek, který je k dispozici do 12 pracovních dní, je pak ale vždy nutné konzultovat s odborníkem, a to nejlépe gynekologem. Ten poté případně určí další nutnost vyšetření.

Potvrdí-li se u ženy, která chce užívat hormonální antikoncepci, porucha srážlivosti krve, gynekolog či hematolog zváží míru rizika vzniku zdravotních komplikací a na základě něj doporučí pacientce nejvhodnější typ antikoncepce. V rizikových situacích pro rozvoj trombózy, jako je úraz, operace nebo těžká infekce, by pak měla pacientka preventivně užívat protizánětlivé a protisrážlivé léky.