Nyní máte ještě více možností, kde si nechat provést laboratorní vyšetření pohodlně a rychle - Mikulov, Praha 4-Libuš, Hustopeče, Opava, Tasovice.

Jakou funkci mají protilátky?

Nevíte, jestli potřebujete přeočkovat? Zjistěte, jak jste na tom s protilátkami

Ochranu a pravidelné přeočkování proti tetanu si hlídá většina z nás, ostatní nebezpečné infekční nemoci, jako jsou spalničky, záškrt, příušnice nebo žloutenka však bývají v tomto ohledu často opomíjené. Většina dospělých totiž neví, že by si stav své imunity a případnou potřebu přeočkování měla hlídat sama. Jak? Stačí zajít na test krve a prověřit si stav protilátek.

Křídla Co jsou protilátky?

Křídla Jaké typy protilátek existují?

Křídla Získám více protilátek po nemoci nebo po očkování?

Křídla Co se děje v těle po očkování?

Křídla Jak dlouho vydrží protilátky po očkování proti tetanu a dalším infekčním nemocem?

Křídla Kdy bych si měl nechat hladinu protilátek změřit?

Křídla Neměl by stav mých protilátek kontrolovat lékař? 

Křídla Jak zjistit, jak jsem na tom s protilátkami?

Křídla U jakých infekčních onemocnění je možné prověřit hladinu protilátek?

Křídla Kam na test protilátek?

Křídla Za jak dlouho budu mít výsledky vyšetření hladiny protilátek?

Křídla Lze si ověřit protilátky proti černému kašli?

co jsou to protilátky 
Co jsou protilátky?

Protilátky jsou nedílnou součástí imunity. Jedná se o obrannou paměť proti konkrétnímu mikrobu, se kterým se jedinec setkal buď přirozeně (onemocněním), nebo uměle (očkováním). V případě opakovaného setkání s tímto mikrobem nás proti němu protilátky chrání.
Jaké typy protilátek existují?

Protilátky se podle stavby svých molekul dělí až do pěti tříd – IgG, IgA, IgM, IgD a IgE.

  • IgG – dlouhodobé protilátky poskytující dlouhotrvající ochranu proti infekci. Mají schopnost přecházet placentou z matky na dítě.
  • IgA – krátkodobé protilátky, které při nemoci chrání sliznice těla před vstupem dalších patogenů.
  • IgM – krátkodobé protilátky pomáhající v boji proti probíhající infekci.
  • IgE – jsou zodpovědné za vznik alergických reakcí.
  • IgD – pomáhají při aktivaci bílých krvinek, čímž se v těle tvoří další protilátky.

Chceme-li se zaměřit na dlouhodobou ochranu organismu, zajímají nás protilátky IgG.
Získám více protilátek po nemoci nebo po očkování?

IgG protilátky získané proděláním infekce jsou vysoce specifické a u některých onemocnění přetrvají v organismu celý život. Riskovat nákazu infekčními onemocněními je však ve většině případů nebezpečné a mnohdy i život ohrožující. Bezpečnější způsob získání IgG protilátek je vakcinace. Po ní však ochrana přetrvává výrazně kratší dobu. Pakliže se patogen organismu časem dalším očkováním nepřipomene, vyprchá imunita úplně.
Co se děje v těle po očkování?

Očkováním se v organismu snažíme uměle navodit situaci, kdy má imunitní systém reagovat na antigenní stimul patogenu. Tímto způsobem ho postupně trénujeme, aby byl schopen vytvářet protilátky a rychle a efektivně reagovat v případě kontaktu se skutečnou infekcí.
Jak dlouho vydrží protilátky po očkování proti tetanu a dalším infekčním nemocem?

Česká vakcinologická společnost doporučuje přeočkování proti tetanu každých 10–15 let. Jak dlouho však protilátky z očkování proti infekčním onemocněním, jako je tetanus, žloutenka, spalničky, záškrt apod., vydrží, je u každého jedince individuální. Jejich přetrvání je ovlivněno řadou faktorů, například zdravotním stavem, věkem očkovaného, ale také typem vakcíny. Nelze proto s jistotou plošně říci, jak dlouho ochrana proti určité infekci v těle přetrvá. Každý organismus je jiný, a proto i protilátková odpověď je vlastní každému jedinci v různé síle a délce.
Kdy bych si měl nechat hladinu protilátek změřit?

Situací, kdy je vhodné nechat si změřit hladinu protilátek proti infekčním onemocněním, existuje celá řada.

Lidé, kteří si nejsou jistí, zda je stále chrání očkování, na test přichází většinou z důvodu zhoršené epidemiologické situace, a to ať kvůli své vlastní ochraně, tak pro eliminaci rizika přenosu nákazy na náchylnější jedince ve svém okolí – novorozence či seniory.

Dostatečnou hladinu protilátek si hlídají také těhotné ženy. Chtějí je předat svému plodu, a zajistit mu tak ochranu v prvních měsících života, kdy je k nákaze nejnáchylnější a ještě nemůže podstoupit očkování.

V neposlední řadě si stav protilátek prověřují lidé cestující do zemí s vyšším výskytem určitých onemocnění.
Neměl by stav mých protilátek kontrolovat lékař? 

V dospělosti si platnost jednotlivých očkování musí hlídat každý sám. Mnoho lékařů na potřebu přeočkování své pacienty upozorňuje, kontrola dodržování intervalů však není jejich povinností.
Jak zjistit, jak jsem na tom s protilátkami?

Informaci o tom, zda máte proti konkrétnímu onemocnění dostatek dlouhodobých (IgG) protilátek, vám dá krevní test. Dle výsledků lze pak učinit rozhodnutí o potřebě přeočkování.
U jakých infekčních onemocnění je možné prověřit hladinu protilátek?

Hladinu protilátek si můžete prověřit u většiny infekčních onemocnění, proti kterým existuje očkování: tetanus, spalničky, záškrt, neštovice, klíšťová encefalitida, příušnice, žloutenka typu A a B a další.
Kam na test protilátek?

Vyšetření hladiny IgG protilátek proti tetanu, spalničkám, žloutence, klíšťové encefalitidě a dalším infekčním onemocněním objednáte pohodlně z domu na našem e-shopu ZDE. Následně již jen stačí zajít na kterékoliv odběrové pracoviště SYNLAB a podstoupit odběr krve. O test lze za poplatek požádat také svého lékaře.
Za jak dlouho budu mít výsledky vyšetření hladiny protilátek?

Výsledky vyšetření hladiny protilátek proti infekčním onemocněním budete mít k dispozici vždy maximálně do sedmi pracovních dní. U záškrtu, neštovic a spalniček obvykle do dvou pracovních dní od odběru.  
Lze si ověřit protilátky proti černému kašli?

Jsou onemocnění, u kterých hladinu protilátek za účelem prověření dlouhodobé ochrany z krve změřit nelze. Patří mezi ně například černý kašel nebo COVID-19. Ne u všech nemocí totiž známe protektivitu protilátek, a tudíž nelze stanovit, jaká naměřená hladina je pro dlouhodobou ochranu dostatečná. Platí ale, že jejich přítomnost může zabránit těžkému průběhu onemocnění.